Preguntes freqüents

Des de EASY2bWISE, hem creat un sistema innovador de formació específica per a cada lloc de treball, dissenyat per aportar a qualsevol empleat exactament aquells coneixements que necessita per poder realitzar el seu treball de la forma més òptima i eficaç. La nostra metodologia comporta nombrosos beneficis en diversos aspectes, tant per a l’empresa com per als treballadors.

Sou una empresa de formació? Quins cursos feu?

No impartim cursos de formació, sinó que ens dediquem a dissenyar i desenvolupar els continguts dels cursos adequats per satisfer unes les seves necessitats formatives específiques, que seran particulars per a un lloc de treball d’una empresa en concret.

Totes les empreses són diferents i tenen necessitats diferents. Si no us han preguntat quins són les vostres necessitats, no us poden oferir una formació que les satisfaci.

Aquests cursos els podrà realitzar qualsevol empleat en qualsevol lloc, i a qualsevol hora, i li permetrà adquirir tots els coneixements que necessita per desenvolupar el seu treball, sense la necessitat que intervingui cap altre treballador per formar-li.

Així doncs, no feu cursos d'informàtica?

No impartim cursos estàndard d’ofimàtica. Pensem que tots els empleats aporten valor a l’empresa, no només els que utilitzen eines informàtiques. Per tant, el nostre sistema està pensat perquè es puguin beneficiar totes les àrees de l’empresa, sigui el que sigui l’aplicació, eina o màquina que s’utilitzi.

Tots els continguts estan pensats i orientats a reduir costos i afavorir la consecució de l’èxit dels nostres clients.

A més dels cursos de transmissió de coneixement per als nous empleats, oferim una àmplia varietat de cursos completament personalitzats molt interessants per a les empreses.

Llavors, quins són els continguts d'aquesta formació?
Una vegada coneixem les necessitats de l’empresa i els llocs de treball a formar, confeccionem un temari completament personalitzat que permet a cada treballador adquirir tot el coneixement que necessita per ser el màxim d’eficaç en el seu lloc. Això inclou tot el relacionat amb els procediments, eines, equips i aplicacions informàtiques, maquinària que ha de manipular, coneixements de seguretat, entre uns altres.
Però hi ha moltes empreses de formació, perquè EASY2bWISE?

Perquè les empreses que es dediquen a la formació tradicional no realitzen cursos específics per a un lloc de treball ni utilitzen una metodologia com la nostra. La seva formació té un cost massa elevat pels beneficis que aporta, i els cursos són completament genèrics.

Nosaltres vam crear cursos per transmetre el coneixement als nous empleats, i aquests cursos no existeixen al mercat ni cap empresa de formació els pot oferir, ja que cal confeccionar-los de forma individual per a cada empresa.

A més, nosaltres tenim el coneixement, l’experiència, les eines i les habilitats per confeccionar un sistema de formació de qualitat que permet a qualsevol empresa formar a tots els seus empleats, ja siguin d’un entorn de fàbrica, oficines, magatzem, logística, seguretat, manteniment o qualsevol altra secció. També es poden formar tots els futurs empleats, al mateix cost que una sola sessió de formació presencial tradicional.

Quins beneficis més aporten la seva metodologia?

De tot tipus: econòmics, d’estalvi de temps, de motivació de personal, de control del coneixement, entre uns altres. Per exemple, quan un empleat que ha rebut formació causa baixa, es porta el coneixement, i els diners que va invertir l’empresa en formació es converteixen en despesa. Llavors, l’empresa ha de tornar a dedicar temps i diners a formar a la nova incorporació en les peculiaritats del lloc de treball concret que ocuparà.

Amb la formació tradicional, és molt difícil que tots els assistents tinguin el mateix nivell de coneixements, per tant hi ha moments en el qual uns perden el temps amb temes que ja coneixen, i moments en el que uns altres no poden seguir el ritme perquè els falten coneixements bàsics. En cas que es lliuri algun material, no és de qualitat o és tan genèric que no es pot aplicar al lloc de treball.

A més, en empreses amb una plantilla relativament gran, executar diverses sessions formatives multiplica el cost de la formació. I finalment, quan acaba el curs i es va el formador, la formació finalitza, i ja no hi ha possibilitats de repetir cap sessió ni resoldre dubtes.

Amb la nostra metodologia, l’empresa pot oferir formació a tots els empleats, ja que, una vegada creats els cursos, el cost de formar un empleat o tota la plantilla serà pràcticament el mateix.

La possibilitat de poder rebre formació pot suposar una gran motivació per als treballadors, que se senten valorats, alhora que millora la seva autoestima perquè poden realitzar les seves tasques sense necessitar algú que els aporti el coneixement que els pugui faltar. Al mateix temps, el valor de l’empresa incrementa substancialment en tenir una plantilla molt més motivada i eficient.

I, quant costa aquesta formació?

El cost dependrà de l’abast del projecte, i per tant és diferent en cada cas. Només necessitem conèixer les seves necessitats per fer un pressupost a mesura.

El que puc avançar-los és que no els farà perdre ni temps ni diners en hores de formació que no aportin una millora immediata, o que siguin tant genèrics que no cobreixin les seves necessitats reals.

Una vegada el sistema de formació estigui en funcionament, la millora en l’efectivitat de la plantilla serà immediata. El pressupost en formació es reduirà al mínim i, a partir d’aquest moment començarà a generar estalvi, any rere any. Per tant, es produeix una tornada d’inversió real en molt poc temps.

Atès que la formació tradicional té un cost elevat, en general, les empreses no veuen rendible la despesa que suposa la formació, sobretot en plantilles que no són estables. Però el sistema Easy2bwise no és una despesa sinó que és realment una inversió. El coneixement no es va amb els empleats i, per tant, la formació es converteix en un actiu més de l’empresa. Es pot formar qualsevol empleat, a qualsevol hora, tantes vegades com sigui necessari. No és necessari buscar un professional qualificat cada vegada que necessiti formació, ja la tindrà a la seva disposició.

Com es pot garantir l'èxit d'aquest sistema formatiu?

Tenim l’experiència, les habilitats i el coneixement per fer-ho bé. Però a més, Easy2bwise permet comprovar l’eficàcia de la nostra metodologia de formació al mateix moment que l’alumne finalitza un curs.

En primer lloc, la base principal de l’èxit d’aquest producte, és assegurar que els continguts són els que el client necessita, i no uns de genèrics. Perquè no hi ha dues empreses iguals, no pot haver-hi una formació que serveixi per a dues empreses.

En segon lloc, tenim les eines i l’habilitat per dissenyar continguts interactius, dinàmics i motivadors, que faciliten que els alumnes adquireixin el coneixement de forma eficaç.