L'eina ideal per a la gestió del coneixement de la teva empresa

El coneixement és un dels principals actius de qualsevol empresa.

Per això, hem desenvolupat una eina que permet a qualsevol empleat /da adquirir de forma ràpida i fàcil tots els coneixements i competències que necessita per desenvolupar totes les tasques pròpies del seu lloc de treball, de la manera més eficient i des del primer dia.

Control total del coneixement

A les empreses, el coneixement d’un lloc de treball es transfereix, en general, d’un treballador a un altre. Aquest procés suposa enormes riscos per a l’empresa, atès que es poden produir pèrdues de coneixement importants que repercuteixen directament en la productivitat. A més, no és un procés gens eficient pels elevats costos en recursos per capacitar els nous empleats i en la pèrdua de productivitat de tots els empleats que intervenen en aquest procés.

Easy2bwise és la solució: una eina que s’adapta a qualsevol empresa, i permet gestionar de forma fàcil el coneixement de tots els llocs de treball, evitant que aquest es perdi i facilitant la seva transmissió als nous empleats /des, de forma fàcil i eficient.

El coneixement és un dels principals actius de qualsevol empresa.

Per això, hem desenvolupat una eina que permet a qualsevol empleat /da adquirir de forma ràpida i fàcil tots els coneixements i competències que necessita per desenvolupar totes les tasques pròpies del seu lloc de treball, de la manera més eficient i des del primer dia.

Control total del coneixement

A les empreses, el coneixement d’un lloc de treball es transfereix, en general, d’un treballador a un altre. Aquest procés suposa enormes riscos per a l’empresa, atès que es poden produir pèrdues de coneixement importants que repercuteixen directament en la productivitat. A més, no és un procés gens eficient pels elevats costos en recursos per capacitar els nous empleats i en la pèrdua de productivitat de tots els empleats que intervenen en aquest procés.

Easy2bwise és la solució: una eina que s’adapta a qualsevol empresa, i permet gestionar de forma fàcil el coneixement de tots els llocs de treball, evitant que aquest es perdi i facilitant la seva transmissió als nous empleats /des, de forma fàcil i eficient.

Principals objectius

i

Gestió del coneixement

Per a realitzar les tasques d’un lloc de treball es requereix disposar d’un determinat coneixement.

Amb Easy2bwise, l’empresa pot gestionar el coneixement de tots els empleats, i conèixer qui disposa de tots els requisits per ocupar el seu lloc de treball, permetent, de forma fàcil, l’assignació de formació a aquells que ho necessitin.

~

Evitar pèrdua de coneixement

La rotació de personal provoca que els empleats que surten de l’empresa, s’emportin el coneixement i l’experiència adquirits. Això pot perjudicar la productivitat i la competitivitat de l’empresa.

Amb Easy2bwise, el coneixement està en mans de l’empresa, es redueixen al mínim el costos de la rotació de personal i desapareixen els riscos de pèrdua de coneixement.

Incrementar la productivitat

La metodologia utilitzada permet que els nous empleats puguin adquirir els coneixements i capacitats de manera autònoma, desapareixent així el cost de pèrdua de productivitat de la persona formadora.

Els nous empleats poden ser operatius molt abans que amb la formació entre iguals, evitant qualsevol pèrdua d’informació durant el procés de transmissió.

Principals funcionalitats i serveis

La rotació de personal representa un cost elevat per a les empreses, que inclou un nou procés de selecció, la formació del nou treballador/a i la pèrdua de productivitat inicial, principalment. Per això, a més de la gestió del coneixement, Easy2bwise permet reduir al mínim l’impacte econòmic i productiu de la rotació.

Selecció de personal

La rotació de personal implica la realització de processos de selecció, el que significa un cost en temps i recursos per a l’empresa. L’elecció dels candidats adequats afavoreix l’estabilitat de la plantilla, incrementa la productivitat i minimitza els costos de la rotació de personal.

Easy2bwise facilita el procés de selecció dels nous candidats i la reubicació de talent, mitjançant eines que filtren de manera objectiva els candidats amb les actituds i capacitats òptimes per a un lloc de treball concret.

Desenvolupament professional i personal

La competitivitat d’una empresa és una de les claus perquè pugui aconseguir l’èxit. I, per descomptat, implica que tots els treballadors s’adaptin i actualitzin els seus coneixements i capacitats de forma continuada.

Easy2bwise permet incloure a tots els empleats en un pla de formació continuada per a millorar el seu desenvolupament personal i professional, el que es tradueix en la millora de la competitivitat i productivitat de l’empresa.

Retenció i reubicació de talent

Una de les opcions per reduir la rotació de personal i les pèrdues de productivitat que ocasiona consisteix en afavorir la retenció i reubicació de talent.

Easy2bwise permet motivar a tots els empleats, incloent-los en un pla de desenvolupament personal i professional, facilita la seva participació en la millora dels procediments i en enquestes que aporten informació valuosa per a l’empresa.

Permet detectar fàcilment els empleats millor capacitats per a ocupar una vacant interna. I, de la mateixa manera, pot incloure a un empleat en un pla de desenvolupament professional perquè estigui capacitat quan es produeixi la vacant.

Principals beneficis i avantatges

Els principals beneficis que obté l’empresa amb la Gestió del Coneixement que ofereix Easy2bwise són:

Increment del valor de l'empresa

La rotació de personal implica la realització de processos de selecció, el que significa un cost en temps i recursos per a l’empresa. L’elecció dels candidats adequats afavoreix l’estabilitat de la plantilla, incrementa la productivitat i minimitza els costos de la rotació de personal.

Easy2bwise facilita el procés de selecció dels nous candidats i la reubicació de talent, mitjançant eines que filtren de manera objectiva els candidats amb les actituds i capacitats òptimes per a un lloc de treball concret.

Millor qualitat del servei al client

La millor capacitació dels empleats incrementa la qualitat del producte/servei i l’atenció al client.

Els empleats obtenen un certificat quan superen un procés de capacitació. D’aquesta manera l’empresa té la garantia que tenen tots els coneixements per realitzar un treball de qualitat, evitar errors que causin pèrdues en la producció i millorar el temps de resposta. És a dir, per garantir la satisfacció del client.

Estalvi econòmic i de recursos

La metodologia utilitzada redueix els recursos necessaris per a la selecció de personal i la formació dels nous empleats.

El coneixement es queda a l’empresa, el que redueix fins a un 80% el cost de les noves incorporacions i altres processos formatius.

Els empleats poden conèixer les tasques i els procediments de forma autònoma i poden ser productius des del primer dia.

Control i gestió dels procediments

L’empresa té accés a tot el coneixement i procediments, el que permet revisar-los per comprovar que estan alineats amb els objectius de l’empresa.

Poden ser actualitzats o modificats ràpidament, i els empleats poden, de forma immediata, actualitzar els seus coneixements.

Easy2bwise també facilita la gestió del canvi i la Reubicació de Talent, i detecta fàcilment empleats amb necessitats formatives.

Millor formació per a tots els empleats

Un cop els continguts estan disponibles, el cost de formació per empleat és reduït, la qual cosa facilita l’accés a més formació a tots els empleats (de tots els departaments).

La metodologia utilitzada permet garantir una transmissió excel·lent del coneixement als nous empleats. Tots reben la mateixa quantitat d’informació amb la màxima qualitat, evitant els errors i la pèrdua de coneixement que pot donar-se en la formació entre iguals.

Els nostres serveis més demandats pels nostres clients

Selecció 1

Selecció 2

Selecció 3

Easy2bwise

Oficina central a Reus (Tarragona)

+34 630 831 049

info@easy2bwise.com

Formulari de contacte

He llegit i accepto

10 + 12 =