Desenvolupament personal i pofessional

Els treballadors són el motor de qualsevol empresa, i de les seves habilitats i competències depèn la supervivència i l’èxit d’aquesta.

Poder incloure a tots els empleats en un pla de formació continuada permet incrementar la seva eficiència i productivitat, i per tant, la competitivitat de l’empresa.

Easy2bwise és una eina a l’abast de tots els empleats, sigui quin sigui el seu lloc de treball dins de l’empresa: administració, producció, logística, etc.

Si, a més de facilitar i transmetre el coneixement a tota la plantilla perquè tota ella pugui desenvolupar les seves tasques de forma eficient i eficaç, l’empresa posa al seu abast la possibilitat d’incrementar les seves habilitats personals i professionals, estarà multiplicant les probabilitats de ser una empresa més competitiva.

Amb la metodologia Easy2bwise, el baix cost de la formació per empleat permet a l’empresa oferir més cursos de formació complementària a tots els empleats, per al seu desenvolupament personal i professional, personalitzats per al seu lloc de treball.

Per això oferim als nostres clients un ampli ventall de cursos que els nostres experts en formació empresarial personalitzen i adapten a les necessitats de lloc de treball. I, per descomptat, tots ells segueixen la metodologia Easy2bwise.

Cursos de formació empresarial més sol.licitats

Ofimàtica
 • Fulls de càlcul
 • Presentacions

Curs presencials a les oficines del client

Màrqueting
 • Màrqueting digital

Curs presencials a les oficines del client

Management
 • Team leader

Curs presencials a les oficines del client o en una ubicació externa a l’empresa

Desenvolupament personal
 • Treball en equip
 • Parlar en públic
 • Gestió del temps
 • Comunicar

Curs presencials a les oficines del client o en una ubicació externa a l’empresa

Si la seva empresa està interessada en algun d’aquests cursos, o en algun altre tipus de formació personalitzada al lloc de treball, no dubti en contactar-nos.

Beneficis i avantatges del Desenvolupament Personal i Professional

Easy2bwise permet oferir a tots els empleats tota la formació disponible, personalitzada per al seu lloc de treball. A més, tots els empleats que superen les diferents avaluacions de cada curs, obtenen un certificat que garanteix la capacitació de l’alumne.

I té un cost lineal, en funció del nombre d’empleats, independentment del nombre de cursos disponibles i dels que es realitzin.

Aquests beneficis repercuteixen tant en l’empresa com en els treballadors, i es veuen reflectits en un augment de competitivitat:

Els principals beneficis per a l’empresa són:

 • Mantenir l’empresa actualitzada al mercat.
 • Incorporar les noves tecnologies
 • Millorar els sistemes de producció i gestió.
 • Augmentar la productivitat i qualitat dels productes / serveis.
 • Promoure R + D

I per als treballadors, tant en l’àmbit personal com professional:

 • Millorar coneixements i habilitats.
 • Incrementar la satisfacció i motivació.
 • Optimitzar procediments.
 • Coneixement i ús de les noves tecnologies.
 • Major seguretat en el lloc de treball.

Cas pràctic

Cas 1:

Incrementar vendes.

Una empresa amb clients en diferents països d’Europa, es planteja com a objectiu incrementar les vendes en dos d’aquests països. Per a això, es decideix incloure a tot l’equip de vendes en dues accions formatives: Negociació i tècniques de vendes, i Màrqueting digital.

D’aquesta manera, la millora de les capacitats i l’adquisició de nous coneixements, implicarà una millor comunicació amb els clients per diferents canals, de manera que s’espera un increment de les vendes.

Cas 2:

Treball en equip

S’ha detectat un descens de productivitat en una de les àrees del departament de producció, possiblement a causa de canvis organitzatius, deficiències en els canals de comunicació amb les altres àrees del departament i falta de cohesió en l’equip. Per això, l’empresa decideix que tots els components de l’equip assisteixin a una formació de Treball en Equip.

Per descomptat, les dues formacions serien personalitzades per a cada un dels departaments, després de realitzar un estudi detallat de les necessitats concretes, i els cursos complirien amb la metodologia Easy2bwise.

El cicle de vida d’un empleat amb Easy2bwise

Del Desenvolupament Personal i Professional a la Retenció i Reubicació del Talent

Tenir el control total del coneixement i un pla de desenvolupament personal i professional per a tots els empleats, permet a l’empresa tenir una plantilla millor qualificada i amb més experiència, i amés, facilita la retenció i la reubicació de talent quan cal.