Transmissió de coneixement específic

La transmissió de coneixement específic és el procés més important i crític per a una empresa, en general, quan una persona comença a treballar en una empresa necessita un període de temps per aprendre fins a arribar a ser completament autònoma i productiva. Normalment aquesta persona rep formació de companys/es que tenen els coneixements sobre les tasques i procediments d’aquest lloc de treball.

En alguns casos, aquest procés pot trigar setmanes i fins i tot mesos, i per tant, el cost de les noves incorporacions sol ser elevat.

En tots els llocs de treball, la persona que s’incorpora nova en l’empresa, encara que disposi de la titulació requerida i de certa experiència, necessitarà adquirir uns coneixements que són particulars del lloc de treball.

Easy2bwise disposa d’una metodologia eficaç, motivadora i de qualitat, que facilita l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats de forma progressiva, ràpida i eficient, perquè el nou empleat sigui autònom en el menor temps possible, fins i tot des del primer dia.

És un procés que pot realitzar de forma completament independent, sense la necessitat que els seus companys/as dediquin temps a ensenyar-li. D’aquesta forma, l’empresa estalvia en temps i recursos, i la productivitat no es veu afectada.

Els Contingut dels cursos estan 100% basat en les necessitats particulars de cada lloc de treball, i disposa de diferents mètodes d’avaluació per garantir que els empleats assimilen tots els conceptes i per tant l’èxit del procés formatiu. La metodologia utilitzada permet la modificació ràpida dels procediments existents i la incorporació de nous. Davant aquests canvis, els empleats afectats poden actualitzar els seus coneixements de forma immediata, i l’empresa conèixer a tot moment l’estat de la formació de cadascun d’ells.

Amb Easy2bwise, el coneixement està en mans de l’empresa, reduint el cost de les noves incorporacions fins a en un 80%. El traspàs de coneixement inicial entre iguals té un cost molt elevat i no ens assegura que sigui un traspàs de qualitat. Aquest es multiplica quan s’ha de repetir el procés cada vegada que hi ha una nova incorporació.

A més, tots els empleats reben un certificat que acredita la consecució dels objectius del curs, molt important, per exemple, en els temes de seguretat i PRL (també aplicable a empreses subcontractades).

Una vegada estan creats els cursos per a un lloc de treball, el coneixement passa a les mans de l’empresa, i no pot perdre’s quan un treballador causa baixa.

Beneficis i avantatges de la Transmissió de coneixement específic

El cost d’una nova contractació és d’entre 3 i 6 mesos de sou, i fins a 6 mesos si es té en compte el període de formació i la pèrdua de productivitat inicial. Amb Easy2bwise, el cost de les noves contractacions es redueix un 80%. A més, s’incrementa el valor de l’empresa, ja que el coneixement es converteix en un actiu.

Cas pràctic

Es contracta una persona per al departament de manteniment elèctric, que compleix amb tots els requisits en quan a formació i experiència en lloc similar. En canvi l’empresa actual utilitza unes aplicacions de gestió i té uns procediments particulars. Llavors, la persona nova necessitarà, per exemple, conèixer com fer la comanda de nou material, quines són les normes de seguretat a cada zona, quines són les màquines que tenen el manteniment subcontractat, on estan ubicats els quadres elèctrics i els generadors, quins són les seves tasques diàries i setmanals, entre d’altres.

Cas 1: Sistema convencional per a les noves contractacions: La nova persona necessitarà des del primer dia l’ajuda d’un company/a perquè li ensenyi en primer lloc les instal·lacions i les persones de contacte d’altres departaments. Després haurà de formar-la en les diferents aplicacions i ajudar-la en la majoria de les tasques durant els primers dies/setmanes, fins que sigui totalment autònoma.

Cas 2: Amb Easy2bwise: L’aplicació, de forma interactiva i dinàmica, va mostrant a la nova persona les instal·lacions, la ubicació dels equips als que ha de fer el manteniment i com ha d’actuar en cas d’avaria, com ha de gestionar determinades incidències amb els proveïdors, com ha de realitzar comandes de material i de peces de recanvi, quines són les tasques que ha de realitzar a primera hora, quins durant el cap de setmana, etc. A més, tindrà a la seva disposició un resum de cada tasca que podrà consultar en qualsevol moment.

El cicle de vida d’un empleat amb Easy2bwise

Del Mòdul Transmissió del coneixement específic al Desenvolupament Professional

Quan un empleat / a ha finalitzat la fase d’inducció, és a dir, quan ja coneix totes les seves tasques i com fer-les, l’empresa pot oferir-li un pla de formació continuada gràcies al mòdul de Desenvolupament personal i Professional que el convertirà en un empleat / a més capacitat, incrementant la productivitat i competitivitat de l’empresa.