Metodología Easy2bwise

Easy2bwise és una eina pensada i creada, principalment, per ajudar les empreses a reduir l’impacte econòmic i productiu de les noves contractacions.

Per a això s’ha dissenyat una metodologia que garanteix l’èxit en la transmissió de coneixement de manera eficient i eficaç, alhora que minimitza l’impacte en la producció del lloc de treball i permet que els nous empleats siguin, per si mateixos, 100% autònoms en poc temps, o fins i tot, des del primer dia.

Amb la metodologia Easy2bwise, les empreses poden reduir fins a un 80% el cost de les noves contractacions i, a més, incrementar la productivitat. Per tant, les empreses que utilitzin Easy2bwise tindran un gran avantatge competitiu respecte a altres del mateix sector.

Aquesta il·lustració mostra les diferents etapes del cicle de vida dels empleats en una empresa. Easy2bwise ajuda de forma eficient i eficaç en totes aquestes etapes.

Selecció de personal, amb una potent eina que filtra de manera objectiva als millors candidats / es en funció de les seves actituds, coneixements i habilitats.

Transmisió del coneixement, que permet als nous empleats / des adquirir de forma autònoma tots els coneixements que necessiten per ser 100% productius en molt poc temps o, fins i tot, des del primer dia.

Desenvolupament personal i professional, per motivar i potenciar a tots els empleats / des incloent-los en un pla de formació continuada, i gestionant de forma fàcil el coneixement de tots els empleats i els cursos disponibles.

Retenció i reubicació de talent, facilitant la localització dels empleats que millor encaixen amb una vacant interna, eliminant la pèrdua de productivitat que ocasionaria l’existència d’un lloc de treball desatès.

Obtenir de forma automàtica els candidats que millor encaixen amb el perfil de la vacant.

Els nous empleats tenen accés a tots els cursos del seu lloc de treball. Els continguts estan disponibles on-line, tenen la mateixa qualitat per a tots, no hi ha pèrdua d’informació en la transmissió i l’empresa coneix l’índex d’aprenentatge de cada empleat.

L’empresa coneix a tot moment quin coneixements té cada empleat, i pot assignar de forma fàcil nous cursos als empleats.

Tots els empleats tenen accés a tots els cursos del seu lloc de treball, i a aquells que els afavoreixin el seu desenvolupament personal i professional. L’empresa pot realitzar de forma fàcil i sense cost addicional, enquestes als empleats sobre les seves necessitats, satisfacció, propostes de millora, etc. Els empleats poden participar a millorar els procediments i la productivitat de l’empresa, ja que coneixen molt bé tant el producte/servei com el client i els procediments

Conèixer de forma automàtica si existeixen empleats que compleixen amb els requisits de la vacant.

Característiques Easy2bwise

N

Cost

Una vegada creats els continguts, el cost dels cursos no depèn del nombre d’empleats que assisteixin, ni del nombre de vegades que es realitzi.

Per a més informació pot consultar les nostres Tarifes i plans

N

Flexibilitat

Compta amb tots els avantatges de la formació on-line, i a més:

Amb la metodologia utilitzada es redueix l’impacte en la producció de les sessions formatives.

Estalvi dels recursos necessaris per crear els temaris i la gestió dels horaris de les sessions.

N

Personalitzat per al lloc de treball

Un curs no serveix per a totes les empreses, perquè totes són diferents, utilitzen eines particulars, tenen procediments i fluxos de treball propis, etc.

Per això, tots els cursos que oferim s’elaboren de forma personalitzada per a cada empresa i cada lloc de treball.

N

Actualizació de continguts

L’actualització dels continguts es pot realitzar de forma ràpida i fàcil.

Els nous procediments es poden elaborar de forma ràpida per incloure’ls en l’aplicació i que sigui accessible a tots els empleats que ho necessitin.

N

Eficient i eficaç

Els continguts són elaborats per experts en pedagogia, la qual cosa garanteix la qualitat d’aquests.

N

Multiples Idiomes

Podemos crear els continguts de tots els cursos en diferents idiomes, perquè tots els empleats de les empreses, sigui el que sigui la seva ubicació, tinguin a la seva disposició tots recursos formatius.

N

Per a tots els treballadors

El baix cost per alumne d’aquest sistema formatiu, facilita a tots els treballadors l’accés a tots els cursos

La metodologia utilitzada facilita que emprats amb diferents nivells de coneixement en una matèria puguin realitzar la mateixa sessió formativa.

N

Tutor/a

La figura d’un tutor/a ofereix suport a qualsevol dubte ja sigui sobre l’ús de l’aplicació o sobre els continguts del curs maximitza l’èxit de les actuacions formatives.

També realitza el seguiment de la evolució de cada alumne i un assessorament individualitzat.

N

Contingut de qualitat

Els continguts són elaborats per experts en pedagogia, la qual cosa garanteix la qualitat d’aquests.