Beneficis i avantatges

Easy2bwise és una eina multifunció que aporta grans beneficis a les empreses i als treballadors, reduint l’impacte de la rotació de personal i ajudant en totes les etapes de l’empleat a l’empresa.

Reduir els recursos necessaris i la durada del procés de selecció de personal
Reduir la rotació de personal
Obtenir, de forma objectiva, els millors candidats per a una vacant en concret.
Avaluar els coneixements i capacitats de tots els candidats, per al lloc de treball al qual opten, de forma fàcil i ràpida.

Conèixer des del primer dia:
Les tasques pròpies del lloc de treball (diàries, mensuals, etc.)
Les eines i màquines (i com utilitzar-les de forma segura).
Aplicacions i eines informàtiques.
Normes de seguretat i de prevenció de riscos laborals
Procediments i fluxos de treball
Història, origen, política, valors i objectius de l’empresa.
Reduir / eliminar la pèrdua de producció inicial.
Evitar la pèrdua d’informació durant la transmissió de coneixement (que es produeix en la formació entre iguals)
Obtenir un certificat que acredita els coneixements i competències adquirits en cada curs.
Incrementar la motivació i l’autoestima de la plantilla, ja que poden realitzar totes les tasques del seu lloc de treball sense l’ajuda de ningú.

Facilitar el desenvolupament personal i professional dels empleats
Incrementar el valor de l’empresa en tenir una plantilla millor qualificada.
Facilitat per capacitar els empleats que volen optar a un lloc de més responsabilitat.

Minimitzar la pèrdua de productivitat i els costos de la rotació de personal gràcies a:
Incrementar la motivació i autoestima dels treballadors.
Facilitar la participació real dels empleats.
Oferir desenvolupament professional i personal a tota la plantilla.
Facilitar la reubicació de talent dins de l’empresa.

Facilitar als treballadors la possibilitat d’optar a un lloc de treball de major responsabilitat.
Conèixer quins són els empleats que necessiten menys temps i formació per ocupar una vacant en concret.