Funcionalitats

Easy2bwise és una eina multifunció que ofereix una solució integral per a la gestió del coneixement i la formació dels empleats de qualsevol empresa.

Està pensada per ajudar a l’empresa i a tots els seus empleats en les diferents etapes que van travessant, des que són inclosos en el procés de selecció de personal, passant per la incorporació al lloc de treball i, per descomptat, el desenvolupament personal i professional, fins i tot, en la gestió del canvi.

La metodologia utilitzada està optimitzada perquè la transmissió del coneixement es realitzi de la forma més eficaç i eficient. A més s’adapta a les necessitats de qualsevol empresa. D’aquesta manera, cada empresa pot triar els mòduls que necessita i de quants empleats vol gestionar el coneixement per obtenir una tarifa personalitzada ajustada a les seves necessitats.

Els processos de selecció de personal consumeixen molts recursos, ja que solen allargar-se durant setmanes o mesos.

Easy2bwise facilita redueix al mínim els recursos i el temps necessaris per detectar els candidats/es amb el perfil més òptim.

.

La transmissió del coneixement és un procés que implica un cost per a l’empresa i el risc que es produeixi pèrdua d’informació.

Amb Easy2bwise, el cost del procés d’inducció es redueix al mínim i s’elimina el risc de pèrdua de coneixement.

La inversió en desenvolupament personal i professional dels treballadors repercuteix favorablement en la competitivitat de l’empresa.

Easy2bwise reté el coneixement dins l’empresa, per tant, no hi ha pèrdua d’inversió en formació quan un empleat/da causa baixa.

.

La baixa d’un empleat/da pot representar per a l’empresa pèrdua de productivitat i de coneixement.

Easy2bwise afavoreix la retenció i facilita la reubicació, gràcies a les eines que permeten realitzar la gestió i el control total del coneixement.

Els processos de selecció de personal consumeixen molts recursos, ja que solen allargar-se durant setmanes o mesos.

Easy2bwise facilita redueix al mínim els recursos i el temps necessaris per detectar els candidats/es amb el perfil més òptim.

.

La transmissió del coneixement és un procés que implica un cost per a l’empresa i el risc que es produeixi pèrdua d’informació.

Amb Easy2bwise, el cost del procés d’inducció es redueix al mínim i s’elimina el risc de pèrdua de coneixement.

La inversió en desenvolupament personal i professional dels treballadors repercuteix favorablement en la competitivitat de l’empresa.

Easy2bwise reté el coneixement dins l’empresa, per tant, no hi ha pèrdua d’inversió en formació quan un empleat/da causa baixa.

.

La baixa d’un empleat/da pot representar per a l’empresa pèrdua de productivitat i de coneixement.

Easy2bwise afavoreix la retenció i facilita la reubicació, gràcies a les eines que permeten realitzar la gestió i el control total del coneixement.