Selecció de personal

El nou mètode de selecció de personal Easy2bwise facilita la contractació de nous empleats, reduint els recursos necessaris en el procés de selecció i indicant quins són els candidats/as que millor compleixen amb els requisits d’un determinat lloc de treball.

Els processos de selecció de personal consumeixen temps i recursos. A més, la majoria d’empreses no disposen dels mitjans per avaluar correctament als candidats.

Easy2bwise facilita aquest procés, reduint el cost en recursos i assegurant la selecció del candidat/a més apropiat

– Disposa del perfil dels candidats a buscar, ja que es coneix el detall dels coneixements i competències requerides per a aquest lloc de treball. Normalment el Job Description no conté aquest nivell de detall.

– Permet filtrar els candidats/as de forma objectiva:

–En un primer moment avalua el perfil del candidat/a i ho compara amb el perfil de la vacant a ocupar. El resultat ens indicarà si aquesta persona té les actituds per desenvolupar les tasques d’aquest lloc de treball en concret.Posteriorment, avalua els coneixements i competències dels candidats que han passat el primer filtre (un 30%). Aquest procés permet descobrir quins són els candidats que necessitessin menys formació, i que per tant, la pèrdua de productivitat inicial serà menor.

–Per als processos de reubicació de talent i gestió del canvi, Easy2bwise facilita el llistat dels candidats (empleats) que tenen el millor perfil per encaixar en la nova vacant i que, alhora, necessitessin menys formació i menys temps per ser autònoms en el nou lloc.

Beneficis i avantatges de la Selecció de personal

El nostre sistema de selecció de personal aporta una reducció dels recursos necessaris per trobar al candidat/a més apropiat per a una vacant en concret, ja que és capaç de seleccionar-los de forma completament objectiva i avaluar els seus coneixements i competències.

Cas pràctic

Avaluació de coneixements Imaginem que la seva empresa necessita contractar una persona per ocupar el lloc de “Operari de producció”. Es publica l’oferta i s’inscriuen 100 persones. Un dels requisits és conèixer els fulls de càlcul i la confecció de taules dinàmiques per introduir la producció. Encara que en el currículum venja indicat que té coneixements de fulls de càlcul, l’avaluació mitjançant un cas pràctic ens aporta un indicador més objectiu. Amb la resta dels requisits podem procedir de la mateixa forma.

Avaluació d’actituds Imaginem que la seva empresa és un hotel i necessita contractar 40 persones per ocupar diferents posicions (recepció, bar, restaurant, cambrer/a de habitacions, etc.). Després de publicar l’oferta s’han inscrit 300 persones. Seguidament pot avaluar les actituds dels candidats, independentment dels seus coneixements i experiència. Per exemple, una persona pot tenir el perfil adequat per ocupar el lloc de “Recepció”, però no per ocupar el de “cambrer/a de habitacions”. D’aquesta forma, Easy2bwise li indicarà si la persona compleix amb el perfil de la vacant a la qual opta o, fins i tot, si encaixa millor en un altre perfil.

Si contractes el nostre Plà Expert

El mòdul de selecció de personal ve inclòs en el pla Expert. D’aquesta forma, les empreses disposen d’una potent eina per trobar, de forma fàcil i amb els recursos mínims, el candidat/a òptim per a un lloc concret dins de la seva organització.

Si contractes el Mòdul Selecció de Personal

Easy2bwise és una eina que pot adaptar-se a qualsevol empresa. Disposa de tres plans (Professional, Advanced i Expert) perquè puguin escollir el que millor cobreixi les necessitats de la seva empresa. Si la seva organització necessita exclusivament el mòdul de selecció de personal, podem construir-ho de forma personalitzada per a uns o tots els llocs de treball de l’organització. Si la seva empresa es dedica al reclutament per a altres empreses, aquest mòdul li permetrà oferir als seus clients els candidats/as que millor encaixin amb el perfil de la vacant de forma totalment objectiva i, a més, en molt poc temps i amb pocs recursos.

El cicle de vida d’un empleat amb Easy2bwise

Del Mòdul Selecció de Personal a Transmissió del coneixement específic

Una vegada contractat, el nou empleat/a necessitarà conèixer què tasques ha de realitzar i com ha de fer-les de la manera més eficient i segura. Easy2bwise facilita aquest procés a l’empresa a un cost molt inferior al de la formació entre iguals, gràcies al mòdul de Transmissió de Coneixement (Inducció).