Onboarding: la repetitiva tasca de cost elevat

Les empreses amb rotació de personal han d’assumir l’elevat cost de cobrir una vacant, que comença amb el procés més o menys llarg dedicat a la selecció de la persona candidata més apropiada.

Però, encara que s’hagi contractat una persona que compleixi amb tots els requisits de la vacant pel que fa a formació i experiència laboral, sempre necessitarà un mínim d’informació per poder realitzar les tasques del seu nou lloc de treball.

Rotació de personal

És a dir, necessitarà conèixer quines tasques ha de fer i com les ha de realitzar. I normalment, aquesta tasca l’assumeix un company o companya que ja coneix les tasques d’aquest lloc de treball, i que acompanyarà la nova persona durant un període més o menys llarg fins que tingui els coneixements necessaris per realitzar les seves tasques sense supervisió.

Aquest té un cost molt elevat per a l’empresa, ja que, durant el temps que dura el onboarding, ja que tant la nova persona contractada com els companys/es que participen en la seva formació deixen de produir. En altres paraules, el cost de l’entrenament d’una nova incorporació equival al seu sou brut fins que pot ser autònoma, més la part del sou de les altres persones que participen de la seva formació.

Rotació de personal

Easy2bwise és la l’eina perfecta per solucionar aquest inconvenient, i reduir al mínim el cost d’una nova contractació. Easy2bwise permet, als nous treballadors / es, adquirir, de forma autònoma, tot el coneixement que necessiten per realitzar de forma correcta i òptima, totes les tasques del seu lloc.

La rotació de personal en Hotels i Càmpings

La rotació de personal és una realitat que afecta a gran part de les empreses, en major o menor mesura. Els Hotels i Càmpings no són una excepció. En aquest sector, l'índex de rotació és elevat, i això suposa, principalment, dos grans inconvenients: Elevat cost a la...

Gestió del coneixement – Benvinguts a Easy2bwise

Gestió del coneixement - Bienvingut a Easy2bwise L'eina innovadora que redueix el cost de la rotació de personal en les empreses i  incrementa la productivitat. La rotació de personal implica un elevat cost per les empreses i una pérdua de...

Subscriguis a Easy2bwise

Rebi més informació i novetats sobre el coneixement i la formació per empreses

He llegit i accepto

1 + 12 =